Welkom op het platform Jong Leren Eten Limburg

Jong Leren Eten (JLE) wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten rondom voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Om dit doel te realiseren zijn er door het hele land makelaars aangesteld die vanuit een actieve rol dit doel versterken. Ik, Truusje Diepenmaat, ben deze makelaar voor Limburg. Ik doe mijn uiterste best om de gestelde JLE doelen te laten slagen. Daarom wil ik mijn opgedane kennis en netwerken binnen deze website met jullie delen. Hierdoor hoop ik te inspireren, zodat jongeren gezondere en duurzamere keuzes kunnen maken.

Jullie kunnen binnen deze website de volgende onderdelen vinden:

Bij vragen neem gerust contact met mij op!
Truusje

Gezonde voeding ook in tijden van corona

We hebben een overzicht voor jullie gemaakt met tips over gezonde voeding:
Gezonde voeding ook in tijden van corona.

Inspiratie

Workshop

Jong Leren Eten (JLE) Limburg heeft speciaal voor jullie een inspiratie workshop ontwikkeld waar jullie gebruik van kunnen maken. Deze bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en vindt plaats op jullie eigen locatie. Klik hier voor meer informatie.

Inspirerende voorbeelden

Wij hebben een aantal inspirerende voorbeelden voor jullie in beeld gebracht.

Inspiratiebijeenkomst schooltuinieren en voedselbosjes
Basisschool Lahrhof opent schooltuin
Filmvertoning als aftrap van de week van de schooltuin
Inspirerend Voorbeeld Basisonderwijs Langeberg
Inspirerend Voorbeeld Kinderopvang Roerstreek

Subsidie

Met als motto "Lekker naar buiten!" kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.

Voor meer informatie: www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten

Meer over JLE

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Het uiteindelijke doel is dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Gezond voor jezelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier).
Meer info: www.jonglereneten.nl